Elisabeth Bloemena - Curriculum Vitae

Opleiding:
1992 - 1996 Specialisatie klinische pathologie, afdeling Pathologie van de Vrije Universiteit, Amsterdam
1975 - 1983 Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
1974 - 1975 Chemie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
1968 - 1974 Barlaeusgymnasium te Amsterdam
Diploma's en registraties:
juli 2010 - heden MSRC - plaatsvervangend opleider voor de pathologie VUmc
september 2003 - heden hoogleraar Orale Pathologie (fte 0,4)
september 2000 - heden universitair hoofd docent
10 september 2010 BROK certificaat
22 juni 2010 Basis Kwalificatie Onderwijs
01 juni 1996 registratie als klinisch patholoog door de Specialisten Registratie Commissie
november 1991 registratie als SMBWO Immunoloog
augustus 1983 doctoraal Geneeskunde
1974 gymnasium-ß
Werkervaring:
01 september 2003 - heden strategisch hoogleraar Orale Pathologie
01 juni 1996 - heden klinisch patholoog bij de afdeling pathologie van het VU ziekenhuis met als speciaal aandachtsgebied de gastro-intestinale en hoofd-hals pathologie
november 1996 - januari 2008 diagnostiekcoördinator obducties
augustus 1990 - januari 1992 hoofd Oncopathologsich Laboratorium, afdeling Pathologie, Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit
(hoofd: prof. dr. C.J.L.M. Meijer), Amsterdam
april 1990 - augustus 1990 AGNIO, afdeling Pathologie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam (hoofd: dr. J.G. van den Tweel)
januari 1989 - april 1990 post doc op het Specieel Klinisch Immunologisch Laboratorium van het Academisch Medisch Centrum (hoofd: dr. T.A. Out), Amsterdam
juni 1984 - augustus 1988 wetenschappelijk medewerker van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst, afdeling Klinische Immunobiologie (hoofd: dr. W.P. Zeijlemaker), Amsterdam
januari 1984 - april 1984 arts-onderzoeker, Antoni van Leeuwenhoekhuis, Amsterdam
december 1982 - april 1983 Ziekenfondsraad als medisch-statisticus in het kader van een ministeriële adviesaanvrage, verpleegduur en dagverpleging betreffende
september 1978 - september 1981 kandidaatsassistente bij het Anatomisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Onderwijservaring:
2004 -heden hoorcolleges Pathologie en Oncologie in het blok Mond en Ziekte,Tandheelkunde masters
2004 - heden hoorcolleges Pathologie en Oncologie in het blok Ontsteking en Infectie, Tandheelkunde bachelors
2003 - heden hoorcolleges leverpathologie in het blok Voeding en Spijsvertering voor Geneeskunde 3e jaars
2003 - 2004 hoorcolleges oncologie Tandheelkunde 3e jaars
2002 - 2004 hoorcolleges Pathologie in het blok Patho(fysio)logie Ontsteking en Infectie voor Tandheelkunde 1e jaars
2001 - 2004 hoorcolleges immunopathologie in het blok Infectie en Afweer voor Geneeskunde 2e jaars
1996 - heden macro- en micropractica + obductie onderwijs
1995 - 2000 werkcolleges Metastasering in de Capita Selecta Oncologie voor Biomedische Wetenschappen 4e jaars
1993 - 2004 hoorcolleges Pathologie in het blok Voeding en Spijsvertering voor Geneeskunde 3e jaars
1993 - 2004 hoorcolleges Pathologie van de tractus digestivus in het blok Humane Pathologie voor Biomedische Wetenschappen 3e jaars
1993 - 1996 hoorcolleges Immunologie in het blok in het blok Humane Pathologie voor Biomedische Wetenschappen 3e jaars
1978 - 1981 praktisch onderwijs in de anatomie aan geneeskundestudenten Anatomie van Borst Buik Bekken, Extremiteiten, Hals Hoofd en Hersenen
Onderwijsopleiding:
1995 Cursus didactieke en Presentatie Onderwijscentrum VU
1997 Construeren van tentamen vragen
2005 Teach the teacher!
2010 Introductiecursus Blackboard Onderwijscentrum VU
2011 Theatervaardigheden Onderwijscentrum VU
2011 Ontwerpen ICT Onderwijsvormen Onderwijscentrum VU
Onderzoekservaring:
augustus 1990 - januari 1992 fase III klinische trial "Actieve specifieke immunisatie bij patiënten met een coloncarcinoom", gefinancierd door Organon Teknika (trial coördinator: dr. J. Vermorken)
januari 1989 - april 1990 post-doc onderzoeksproject: het klinisch belang van cytokines in serum en urine van transplantatiepatiënten, gefinancierd door de Nierstichting. Speciëel Klinisch Immunologisch Laboratorium van het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. Projectleidster: mw. dr. R.J.M. ten Berge
juni 1984 - augustus 1988 promotieonderzoek: werkingsmechanismen van Immunobiologie, immunosuppressiva, gefinancierd door de Nierstichting. Afdeling Klinische Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst, Amsterdam.
Projectleider dr. P.Th.A. Schellekens
janauri 1984 - april 1984 onderzoek naar de doelmatigheid van het gebruik van monoklonale antistoffen bij het opsporen van (micro) metastasen van mammacarcinomen en melanomen in lymfklieren onder leiding van prof. dr. Ph. Rümke, in samenwerking met mw. dr. Ph. Hageman en dr. J. Delamarre, Antoni van Leeuwenhoekhuis, Amsterdam
september 1980 - september 1981 onderzoek naar het voorkomen van spiervarianten bij de mens, in het kader van kandidaatsassistentschap Anatomie
Member of editorial board:
 • World Journal of Gastrointestinal Oncology
 • ISRN Gastroenterology
 • Scandinavian Journal of Gastroenterology
Managementervaring:
november 1996 - januari 2008 Hoofd mortuarium
Promoterschap:
 • A. Turksma. Preclinical studies on immunotherapeutic approaches for the treatment of solid tumors.
  VU University, Amsterdam, November 21, 2013
 • E.R.E.A. Brouns. Oral leukoplakia: a clinical, histopathological and molecular study.
  ACTA, VU University, Amsterdam, June 6 2013
 • H. V├ękony. Characterization of slaivary gland tumors
  ACTA, Vrije Universiteit, november 2008
Copromoterschap:
 • A.P. Graveland. Molecular diagnosis of minimal residual head and neck cancer and field cancerization.
  VU University, Amsterdam, May 21, 2014.
 • M.M. Rietbergen. The role of human papillomavirus in head and neck cancer.
  VU University, Amsterdam, May 7, 2014
 • J. van Beek. EBV carrying gastric carcinomas: a dinstinct clinicopathological entity.
  Vrije Universiteit Amsterdam, 11 oktober 2005.
 • A. zur Hausen. EBV positive gastric carcinomas: pathogenesis and clinical aspects.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 7 januari 2004
 • D.F. Dukers. Immune escape mechanisms and clinicopathological aspects in malignant lymphomas.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 23 november 2001
 • P. Meij. Humoral and cell-mediated immunoe responses directed against Epstein-Barr Virus-encoded tumour-associated proteins.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 27 juni 2001
 • W.M.C. Mulder. Lymphocytes infiltrating colorectal carcinoma: phenotypical and functional aspects.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 1 mei 1996
Lid van de beoordelingscommissie en/of promotiecommissie:
 • E. Hoebe. Epstein-Barr virus encoded BARF1 protein: immunopathogenic role, transcriptional regulation and diagnostic use in nasopharyngeal carcinoma.
  VU University, Amsterdam, May 8, 2014.
 • T.C.M.A. Schreuder. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): from epidemiology to diagnosis. VU University, Amsterdam December 13, 2012, ISBN978-90-5335-616-6.
 • M. Weijers. Oral squamous cell carcinoma; some epidemiological and clinicopathological aspects.
  VU University, Amsterdam, October 29, 2012 ISBN 978-90-5335-576-3
 • S.H. Hutajulu. Early Identification of nasopharyngeal carcinoma.
  VU University Amsterdam, February 17, 2012 ISBN 978-602-8955-98-0.
 • Bremmer, J.F. Molecular diagnosis of oral premalignant disorders.
  VU University Amsterdam, 19 december 2011.
 • Amaral Mendes, R.A. The keratocystic odontogenic tumor. Clinical behaviour and role of COX-2 in the biological pathways.
  VU University Amsterdam, 29 april 2010.
 • Dewi K. Paramitra. Diagnostic and protective aspects of humoral immune responses to Epstein-Barr virus encoded protein in nasopharyngeal carcinoma.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 09 juni 2010.
 • Xander A.F.A. Veenhof. The modern management of rectal cancer. The introduction of laparoscopic techniques.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 30 oktober 2009.
 • Jajah Fachiroh. New approaches for primary diagnosis and screening of nasopharyngeal carcinoma by using Epstein-Barr virus markers.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 01 juli 2009.
 • Serge J. Smeets. Genetic classification of head and neck cancer and hunting for the causative genes.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 22 juni 2009.
 • Pieter de Koning. The role of serpins and granzymes in cancer and immunity.
  Universiteit Utrecht. 02 juni 2009.
 • M. Meleti. Pigmented lesions of the oral and head and neck mucosa, including malignant melanoma; a clinicopathologic study.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 25 januari 2008
 • K.H.N. de Boer. Thiopurine and IBD: pharmacology and toxicity.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 11 november 2007
 • K.M. Lammers. Pouchitis, a model to study the pathogenesis of intestinal inflammation.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 10 september 2004
 • F.J. Bikker. Salivary agglutinin; structure and function.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 25 mei 2004
 • M.P. Tabor. Second field tumors in head and neck cancer patients.
  Vrije Universiteit Amsterdam . 28 april 2004
 • S.L. Meijer. Tumor reactive T cells in clinical immunotherapy for the treatment of cancer.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 27 februari 2004
 • A. Dols. Immunotherapy strategies in breast cancer and melanoma.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 27 februari 2004
 • N.C.T. van Grieken. Morphological and chromosomal alterations during gastric carcinogenesis.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 29 oktober 2003
 • H.H.J. Backus. Thymidylate synthase inhibition: downstream effects and clinical implications for treatment of colorectal cancer.
  Vrije Universiteit Amsterdam. 27 juni 2001
Overige commissies / werkgroepen:
maart 2010 - heden Voorzitter Wetenschappelijke raad PALGA
januari 2008 - heden Lid cie Beroepsuitoefening en Kwaliteit van de NVVP
januari 2005 - heden Lid afdelingsadviesraad
augustus 2005 - oktober 2005 Lid Structuurcommissie Parodontologie ACTA
augustus 2003 -juli 2006 Lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van V-ICI
mei 2001 - oktober 2002 Lid Structuurcommissie / benoemingscommissie hoogleraar Gastro-enterologie VUmc
januari 2000 - heden Lid researchcommissie afdeling Pathologie
januari 2000 - heden Lid landelijke werkgroep leverpathologie
september 1997 - heden Mede-organisator regionale hepatologie werkgroep
januari 1997 - augustus 2003 Lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de OOVU
juli 1996 - januari 2004 Lid PA review commissie van het TME /PROCTOR protocol
januari 1994 - januari 2000 Lid regionale werkgroep gastro-intestinale pathologie