Elisabeth Bloemena - biography

Prof. dr. Elisabeth Bloemena is op 1 september 2003 officieel benoemd tot strategisch hoogleraar "Orale Pathologie " bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
Als hoogleraar zal Bloemena zich bezighouden met de histopathologische diagnostiek van biopten en operatiepreparaten uit de mond. Daarnaast is Bloemena belast met onderwijs op het gebied van basale processen in de ziekteleer en het opzetten van een onderzoekslijn met betrekking tot de diagnostiek van speekselkliertumoren en de functie van het Epstein-Barr virus bij speekselkliertumoren en kwaadaardige woekeringen van het lymfatisch systeem.
Elisabeth Bloemena (1956) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en behaalde haar artsdiploma in 1983. In 1989 promoveerde zij aan de UvA op het proefschrift "Immunosuppressive mecha­nisms of prednisolone and cyclosporin A". Van 1990 tot 1992 was zij hoofd Oncopathologsich Laboratorium van de afdeling Pathologie van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Amsterdam.
Vanaf 1996 is zij werkzaam als klinisch patholoog en diagnostiekcoördinator obducties bij de afdeling pathologie van het VUmc, met als speciaal aandachtsgebied de hepatopathologie. gastro-intestinale. Bloemena was diverse keren copromotor, lid van (promotie)commissies en diverse werkgroepen. Tenslotte heeft Bloemena een uitgebreide reeks wetenschappelijke publicaties op haar naam staan, waarbij fundamenteel onderzoek op het gebied van de immunologie en pathologie de rode draad vormen.
cholestase
Op 18 juni 2004 heeft zij haar Oratie gehouden.